Publicerad den Lämna en kommentar

Marsvin – hur är de?

(denna text läggs ut för allmänt intresse och kommer att redigeras för att passa in på hemsidan not. MK.se)

Marsvin är i grunden ett skyggt bytesdjur med starka flykt-reflexer. Genom att låna ungarna korta
stunder från mamman, vilket hon inte alls blir särskilt upprörd över då hon i naturen inte tillbringar
hela tiden hos ungarna, så lär vi dem att man kanske så småningom kan lita på människor. Det är
inte ett förtroende som består utan fortsatt samvaro när ungen blir äldre. Upphör man att lyfta upp
ungarna glömmer de snart att vi är ganska ofarliga. Arbetet måste då börja om från början. När man
går till djuraffären och köper sina marsvinsungar har de i regel varit utan närkontakt sedan de kom
dit. Djur som kommer från grossister med hundratals djur har möjligen blivit köns-bestämda, men
ingen har tagit upp dem varje dag. De kan lätt komma i chocktillstånd och slutar äta om de flyttas
till ett ensam-liv hos någon. Det är alltid lättare om de är två eller fler.


Marsvin är faktiskt det djur som sover minst av alla smådjur.

De vilar endast korta stunder om vi inte tvingar dem till ett tråkigt liv i en för liten bur de aldrig får lämna. Livet i en liten bur gör marsvinen passiva. De kan inte röra sig under födo-sök för buren tar slut. De sitter stilla och äter och
inte som marsvin med en marsvins-vänlig bur gör, dvs flyttar sig lite och stannar, flyttar sig lite osv. Det här beteendet ser man tydligt när marsvinen är fria på golvet eller är ute och betar i en ute-bur.


Marsvin i små burar sover inte mer än andra med ett bättre liv. De ligger ner istället för att vandra
runt och leta mat.


Äldre djur som en längre tid bott hos människor som klappar, matar, klipper klor, badar dem är
mycket tryggare när de flyttar. De vågar äta det som serveras samma dag i det nya hemmet. De
sitter snällt i knät och lägger sig ned när de blir smekta av en människa. De går runt i buren och
undersöker.

Marsvin vill inte bli fångade


De förstår inte varför de jagas och tycker inte om det. Vi kan inte berätta för dem heller. De sitter sällan stilla i knäet någon längre stund.

De kanske flyr och hoppar rakt ut i luften från sin människa. Är oturen framme skadas de. Tänder går av och man kan
inte bita av grönsaker på en vecka. Sår på läppar och faller marsvinet illa så kan det skada sig mycket illa och i värsta fall dö.

Unga Sällskaps-marsvin ska man inte välja efter utseende

Inget marsvin är det andra likt. Man ska välja kompisar som man tror att man kommer att trivas med
och marsvinen med varandra. Vill man mest titta på sina marsvin så kan man välja unga djur eller
livliga djur. Vill man ha dem i knät framför tv´n så väljer man djur över året, gärna två år. Givetvis
måste de också få komma ut ur buren och röra sig över större ytor men de kopplar av i knät och
njuter av värmen och beröring.

Inget barn under 7 år skall lyfta marsvin


Barn , speciellt mindre barn (inget barn under 7 år skall lyfta marsvin) behöver marsvin som inte
flyr utan är vana vid att sitta stilla och låta sig klappas. Får de små ungar i sina små händer försöker
de hålla fast dem hårt när marsvinet försöker flytta sig från dem. Ofta blir marsvin panikslagna och
flyr med all kraft. De ’springer på stället’ och klorna kan repa huden hos det lilla barnet. Tjuvhåller
man marsvin och borrar in sina små fingrar i deras kroppar gör det ont.

Kan i värsta fall bitas ordentligt (ovanligt)

Ett äldre marsvin med stort .självförtroende kan bita i sådan situation. Lyfter man upp marsvinet och sätter det i knäet på barnet som sitter på golvet eller i en soffa så behöver inte marsvinet försvara sig. Då slipper man den
besvärliga fasthållnings-situationen. En unge däremot kommer försöka fly. Små barn och långhåriga marsvin är inte heller så bra. Barnen luggar ofta marsvinen ofrivilligt när de klappar. En lite varm fuktig hand fastnar pälsen i, några strån fastnar runt fingrarna och så gör det ont på marsvinet. Man kan klippa ner pälsen till korthårslängd.

Klipp lång-hår som inte ska ställas ut

Även om den långhåriga är väldigt trevlig så välj att klippa pälsen hela tiden eller välj kort-hår.
En nackdel med vuxna stora marsvin är att de skadas mer i ett fall än en yngre artfrände.


Ryggskador är vanligare på vuxna än unga. Vanligast hos gamla marsvin som är tjocka och inte rör
sig så mycket. Marsvin får inte tappas men det händer ändå. De kan bli rädda och då flyr från faran
utan att se var de kommer att hamna, kanske rakt ut i luften.


Marsvin som blir rädda flyr som sagt. De blir väldigt snabba och viga då. En hand som kommer
uppifrån över ett marsvin som inte litar på omgivningen kan få marsvinet att fly panikartat. Den här
situationen uppstår normalt i buren när marsvinet skall fångas.


En del marsvin kommer aldrig att sluta fly. Det betyder inte att de inte vill mysa i knäet. Ett marsvin
som måste jagas varje gång man vill ta upp marsvinet ur buren kan vara alldeles avslappnad i knäet.
Det handlar om hur mycket flyktberedskap som de har med sig i generna. Det slås på automatiskt
när de ska bli fångade.


Marsvins-hanar som har en stark sexualdrift

kan uppträda med en stark blockering och reagera aggressivt när man hanterar dem i vissa situationer som har med aktiviteter med andra marsvin att göra. Lyfter man undan en marsvinshane från en annan hane som attraherar eller framkallar aggressivitet kan de bitas. Stoppa aldrig ner händerna för att lyfta bort en hane som angriper. Du blir
garanterat biten! De här hanarna bör kastreras och få en kvinnlig kamrat. Då blir de trevliga sällskapsmarsvin. De kommer dock fortsätta att vara aggressiva mot andra hanar. Marsvinshanar fortsätter att para honorna men honorna kan inte bli dräktiga.

Marsvin är för snälla


De försvarar sig nästan aldrig. De situationer jag beskrivit där de kan visa aggressivitet är sällsynta. Man måste vara väldigt rädd om dem och skydda dem mot alla faror! Faror inkluderar andra djurarter som kan angripa eller umgås alltför burdust.

(korrektur och redigering MK.se)
Monica Willnerth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *