Marsvins- /klubben för alla – charmigaste marsvin!

Image by katemangostar on Freepik

Tävlingen avslutas 2023-04-20. Vinnare presenteras här.

Vi har en självklar vinnare i marsvinet Bullen som fick 100 stjärnor!

Bullen ska få sitt pris så snart ägaren av bilden skickar sin postadress då vinsten är en fysisk produkt.

Tre stycken tröstpriser mot portokostnad.

De tre marsvinen presenteras här och fotograferna är själva ansvarig för att ta kontakt med Marsvins-klubben för att få sitt pris.

Vi har tagit oss friheten att radera röster från samma IP-nummer på samma marsvin.

Tröstpriser mot portokostnad till: