Policy för Marsvinsklubben för alla:

Clementine av Solvinden

All personlig information som du ger oss eller som vi får kännedom om kommer att hanteras endast av Marsvinsklubben för alla som ansvarar för personlig information . Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa eventuella leveranser till dig samt att lämna erbjudanden och upplysningar omvåra tjänster och vårt sortiment till dig . De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Marsvinsklubben för alla, innefattar styrelse och webutvecklare) och kommer inte att delas med tredje part . Du har rätt att inspektera den information som finns om dig . Du har alltid rätt att begära att Marsvinsklubben raderar eller korrigerar de uppgifter som finns om dig . Genom att acceptera Marsvinsklubben för alla villkor , samtycker du till ovanstående .

Force majeure

Händelser utanför Marsvinklubben för alla kontroll , vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure , vilket innebär att Marsvinsklubben för alla frigörs från Marsvinsklubben för alla förpliktelser att fullgöra ingångna avtal . Exempel på sådana händelser är myndighetsåtgärd eller underlåtenhet , nytillkommen eller ändrad lagstiftning , konflikt på arbetsmarknaden, blockad , brand eller översvämning , sabotage , olyckshändelse , krig , naturkatastrofer , strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer . I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt , t ex restriktioner , varningar , förbud , etc.

Betalning

Alla tjänster, varor och erbjudanden förblir Marsvinsklubbens egendom till dess full betalning sker . Priset som gäller är det inställda vid den tidpunkt då du gör din beställning . Fraktkostnader och avgifter betalning redovisas innan du bekräftar köpet . Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa varor och/eller tjänster från Marsvinsklubben för alla.

Alla överföringar som utförs genom Marsvinsklubben för alla hanteras och omsätts genom tredje parts särskilda gateways för att garantera din säkerhet . Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL -kryptering . Läs regler och villkor för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för de gjorda transaktionerna .

Skatter.

Avsnittet gäller för eventuella utländska medlemmar.

Observera att lokala avgifter ( moms , tull ) kan förekomma , beroende på region och lokala tullavgifter . Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

Cookies

Marsvinsklubben för alla använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation , som trädde i kraft den 25 juli 2003 . En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren . Cookies skadar inte din dator , består endast av text , kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk . Det finns två typer av cookies : “sessionscookies” och cookies som sparas permanent på din dator .

Den första typen av cookie som vanligen används är ” Session Cookies ” . Under tiden du besöker webbplatsen , tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare . En ” sessions-cookie ” aldrig lagras permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare . För att använda Marsvinklubben för alla utan bekymmer behöver du ha cookies aktiverat .

Marsvinsklubben för alla förbehåller sig rätten att ändra all information , inklusive men ej begränsat till priser , tekniska specifikationer , köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering . Vid händelse av när en produkt säljs ut , har Marsvinsklubben för alla rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt . Marsvinsklubben för alla skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt .Villkor i korthet

Genom att beställa någon av våra produkter , godkänner du att vara bunden av dessa regler och villkor . Genom att placera en order hos Marsvinsklubben för alla , garanterar du att du är minst 18 år eller har föräldrarnas tillstånd att köpa/beställa från oss . All personlig information som du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Marsvinsklubben för alla som ansvarig för personlig information . Händelser utanför Marsvinsklubbens kontroll skall anses force majeure . Priset som gäller är de inställda den tidpunkt då du gör din beställning . Fraktkostnader och avgifter, betalning redovisas innan du bekräftar köpet . Kortinformation överförs via säker SSL- kryptering och lagras inte . Observera att lokala avgifter kan förekomma . Marsvinsklubben förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående meddelande .

Villkor

Denna sida innehåller de allmänna villkoren . Läs dessa regler och villkor noga innan du beställer några produkter eller tjänster från oss . Genom att beställa någon av våra produkter , samtycker du till  dessa regler och villkor

© Solvinden Sweden 2023